Fysio- en Manuele therapie Tongelre

alt

á

De fysiotherapeut is een specialist van het bewegingsapparaat. Het menselijk lichaam is een goed georganiseerd en geco÷rdineerd geheel van botten, spieren, bloedvaten en zenuwen. Op het moment dat u klachten aan het bewegingsapparaat krijgt, ontdekt u dat veel houdingen en bewegingen niet meer vanzelfsprekend zijn en u in uw dagelijks functioneren, werk, sport of hobby belemmeren. De fysiotherapeut/manueel therapeut kan u dan helpen.
Kijk ook op www.fitther.nl